Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

A Nemzeti Népegészségügyi Központ vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2. melléklete, valamint a 10/2019. számú Tisztifőorvosi Utasítás 5. melléklete alapján.

Szervezeti egység Név, beosztás Telefonszám/Fax E-mail cím
Országos Tisztifőorvos

Dr. Müller Cecília

(1) 476 1100
Közegészségügyi Helyettes Országos Tisztifőorvos

Dr. Szabó Enikő

(1) 476 1100
Népegészségügyi Helyettes Országos Tisztifőorvos 

Dr. Surján Orsolya

(1) 476 1100
Gazdasági Főigazgató

Timár Tünde                                        

(1) 476 1100
Gyógyszerészeti Helyettes

Pálffyné Poór Rita

(1) 886 9300
Hivatalvezető

Varga Gábor

(1) 476 1100  
Kommunikációs Főosztály

Eitler-Gál Veronika
főosztályvezető

(1) 476 1100
Sajtókommunikációs és Tartalomfejlesztési Osztály

Jáki-Vékony Dorottya
osztályvezető

(1) 476 1100
Egészségvonal Ügyfélszolgálati Osztály

Steib Katalin
osztályvezető

(1) 476 1100
Informatikai Főosztály

Kolics Attila
főosztályvezető

(1) 476 1100
Alkalmazás Üzemeltetési Osztály

Rácz Gizella Katalin
osztályvezető

(1) 476 1100
Infrasruktúra Üzemeltetési Osztály

Rákos Zoltán
osztályvezető

(1) 476 1100
Hivatali Működés Támogató Főosztály

Márton-Veres Judit
főosztálvezető

(1) 476 1100  
Koordinációs Osztály

Dobos Dorina
osztályvezető

(1) 476 1100  
Hivatali Működés Támogató Osztály

Szabó Beáta
osztályvezető

(1) 476 1100  
Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság

Dr. Tölgyesi Katalin
igazgató

(1) 476 1100
Jogi Támogató Osztály

Dr. Haraszti Kinga
osztályvezető

(1) 476 1100
Kodifikációs Osztály

Oravecz Péter
osztályvezető

(1) 476 1100 
Minőségbiztosítási, Monitoring és Kontrolling Osztály

Hegedüs Ildikó Katalin
osztályvezető

(1) 476 1100
Humánpolitikai Főosztály

Dr. Gábriel Gergely
főosztályvezető

(1) 476 1100
Humánerőforrás Osztály

Balázs Tünde
osztályvezető

(1) 476 1100
Gyógyszerészeti Jogi és Felügyeleti Főosztály

Dr. Parapatics Tamás
főosztályvezető

(1) 886 9300
Közegészségügyi Igazgatóság

Dr. Patkó Enikő
igazgató

(1) 476 1100
Közegészségügyi Főosztály

Belláné Apostol Mária
főosztályvezető

(1) 476 1100
Településegészségügyi, Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály

Dr. Beregszászi Tímea Ildikó
osztályvezető

(1) 476 1100
Élelmezés-, Táplálkozás-, Gyermek- és Ifjúságegészségügyi Osztály

Sóváriné Dr. Csizmadia Hajnalka
osztályvezető

(1) 476 1100
Kiemelt Élelmiszerek Nyilvántartása Osztály

Schmidt Richárd
osztályvezető

(1) 476 1100
Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály

Dr. Deim Szilvia
főosztályvezető

(1) 476 1100
REACH, CLP és PIC Kompetens Hatósági Osztály

Dr. Marosvölgyi Nikoletta
osztályvezető

(1) 476 1100
Biocid Kompetens Hatósági Osztály

Német Balázs
osztályvezető

(1) 476 1100
Kémiai Biztonsági Kockázatértékelési Osztály

Czékus Miklós
osztályvezető

(1) 476 1100
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat és Bejelentési Osztály

Domján Tünde
osztályvezető

(1) 476 1100
Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály

Dr. Nagy Imre
főosztályvezető főorvos

(1) 476 1100
Foglalkozás-egészségügyi és Klinikai osztály

Dr. Budavölgyi Attila
osztályvezető

(1) 476 1100
Munkahigiénés Osztály

Dr. Nagy Károly Jenő
osztályvezető főorvos

(1) 476 1100
Egészségügyi Igazgatási Főosztály

Dr. Deutschman-Horváth Zsuzsanna
osztályvezető

(1) 476 1100
Egészségügyi Hatósági Osztály

Svajda Melinda
osztályvezető

(1) 476 1100
Szakmai Felügyeleti Osztály

Tölgyesiné dr. Ágoston Katalin
osztályvezető

(1) 476 1100
Orvostechnikai Főosztály

Dr. Szlobodnyik Gábor
főosztályvezető

(1) 886 9300
Orvostechnikai Nyilvántartások és Klinikai Vizsgálatok Osztály

Kovács Norbert
osztályvezető

(1) 886 9300
Klinikai Kutatások Főosztály

Hajdú Ágnes
főosztályvezető

(1) 886 9300
Prevenciós és Epidemiológiai Igazgatóság

Dr. Surján György                                              

(1) 476 1100
Egészségfejlesztési Osztály

Schifferné Dr. Simich Rita
osztályvezető

(1) 476-1100
Drogmegelőzési Programok Osztálya

Majzik Balázs
osztályvezető

(1) 476 1100
Szűrésirányítási Főosztály

Bertókné Tamás Renáta
főosztályvezető

(1) 476 1100
Szűrőprogram Irányítási Osztály

Árváné Egri Csilla
osztályvezető

(1) 476 1100
Népegészségügyi Célú Szűrési Koordinációs Osztály

Halmosi Andrea                                                                                             osztályvezető

(1) 476 1100
Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály

Dr. Dánielisz Ágnes
főosztályvezető

(1) 476 1100
Járványügyi és Védőoltási  Osztály

Dr. Molnár Zsuzsanna
osztályvezető

(1) 476 1100
Kórházhigiénés és Hatósági Osztály

Dr. Galgóczi Ágnes
osztályvezető

(1) 476 1100
Táplálkozástudományi Főosztály

Zentai Andrea
főosztályvezető

(1) 886 9300
Alkalmazott Táplálkozástudományi Osztály

Varga Anita
osztályvezető

(1) 886 9300
Technológia-Értékelő Főosztály

Dr. Juhász Jácinta
főosztályvezető

(1) 886 9300
Laboratóriumi és Módszertani Igazgatóság

Dr. Pándics Tamás
igazgató

(1) 476 1100
Környezetegészségügyi Laboratóriumi Osztály

Hofer Ádám Tamás
osztályvezető

(1) 476 1100
Toxikológiai Laboratóriumi Osztály

Dr. Szabó Zoltán György
laborvezető

(1) 476 1100
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály

Vezmár Albert László
osztályvezető

(1) 476 1100
Élelmezés és Táplálkozásmódszertani  Osztály

Dr. Horacsek Márta
osztályvezető

(1) 886 9300
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

Dr. Sáfrány Géza
főosztályvezető

(1) 482 2000
Orvosi, Lakossági és Munkahelyi Sugáregészségügyi Osztály 

Dr. Osváth Szabolcs
osztályvezető

(1) 482 2000
Nem-ionizáló Sugárzások Osztálya

Dr. Thuróczy György
osztályvezető

(1) 482 2000
Sugárorvostani Osztály

Dr. Lumniczky Katalin
osztályvezető

(1) 482 2000
Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztály

Dr. Kardos Gábor
főosztályvezető

(1) 467 1100
Bakteriológiai, Mikológiai és Parazitológiai Laboratóriumi Osztály

Dr. Damjanova Ivelina
osztályvezető

(1) 467 1100
Virológiai  Laboratóriumi Osztály

Dr. Barcsay Erzsébet
osztályvezető

(1) 476 1100
Nemzeti Biztonsági Laboratóriumi Osztály

Pályi Bernadett
osztályvezető

(1) 476 1100
Gyógyszerészeti Labor Főosztály

Dr. Lágner Richárd
főosztályvezető

(1) 886 9300
Élelmiszerkémiai és Analitikai Laboratórium

Felkai Csaba
osztályvezető

(1) 886 9300
Gyógyszerkémiai és Technológiai Laboratórium

Simon Péter Tamás
osztályvezető

(1) 886 9300
Gyógyszer-Ellenőrzési Igazgatóság

Dr. El Kolulali Zakariás
igazgató

(1) 886 9300
Tisztigyógyszerészeti Főosztály

Dr. Mohay Zsófia
főosztályvezető

(1) 886 9300
Kelet-magyarországi Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály

Csujokné dr. Kósa Júlia
osztályvezető

(1) 886 9300
Nyugat-magyarországi Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály

Dr. Bíróné Dr. Király Andrea
osztályvezető

(1) 886 9300
Hatósági Ellenőrzési Főosztály

Dr. Lukács Ferenc
főosztályvezető

(1) 886 9300
GMP Ellenőrzési, Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály

Dr. Mittner András
osztályvezető

(1) 886 9300
Kábítószerügyi Osztály

Orosz-Kovács Orsolya
osztályvezető

(1) 886 9300
Törzskönyvezési Főosztály

Dr. Gara Annamária
főosztályvezető

(1) 886 9300
Orvosbiológiai Értékelő Osztály

Berzsenyi Dóra
osztályvezető

(1) 886 9300
Kémiai Módosítások és Megújítások Értékelő Osztály

Vankó Éva
osztályvezető

(1) 886 9300
Új Beadványok Kémiai Értékelő Osztály

Dr. Szabady Beáta
osztályvezető

(1) 886 9300
Módosítások és Megújítások Osztály

Kovács Dóra Babett
osztályvezető

(1) 886 9300
Előértékelő Osztály

Szekeresné dr. Dalllos Dolóresz
osztályvezető

(1) 886 9300
Kísérőirat-értékelő és Lektoráló Osztály

Dr. Tóth Tamás
osztályvezető

(1) 886 9300
Új Bejegyzések Osztály

Dr. Simon-Szendrey Réka
osztályvezető

(1) 886 9300
Farmakovigilancia Főosztály

Dr. Prikidánovits Emese
főosztályvezető

(1) 886 9300
Új Gyógyszertechnológiák Főosztály

Bodea Mihaela Teodora
főosztályvezető

(1) 886 9300
Egyedi Gyógyszerhatósági Ügyek Főosztály

Csakurdáné dr. Harmathy Zsuzsanna
főosztályvezető

(1) 886 9300
Gyógyszerfelügyeleti Osztály

Dr. Kóczián-Bobkó Zita
osztályvezető

(1) 886 9300
Módszertani és Egyedi Igénylések Osztály

Dr. Kolozs Magdolna
osztályvezető

(1) 886 9300
Gazdálkodási, Műszaki és Szervezetellátási Igazgatóság

Dr. Tollár Judit
igazgató

(1)   476 1100
Költségvetési és Kontrolling Osztály

Bedő Szilvia
osztályvezető

(1)   476 1100
Pénzügyi Osztály

Tamás Helga
osztályvezető

(1)   476 1100
Számviteli Osztály

Osvátné Tuba Gabriella
osztályvezető

(1) 476 1100
Projektek Gazdálkodási Osztálya

Csáky-Illés Kinga
osztályvezető

(1) 476 1100
Illetménygazdálkodási Osztály

Egri Julianna
osztályvezető

(1) 476 1100
Közbeszerzési és Beszerzési Osztály

Hegyes Orsolya
osztályvezető

(1) 476 1100
Szervezetellátási Főosztály

Lapos Zsolt
főosztályvezető

(1) 476 1100
Vagyongazdálkodási és Ellátási Osztály

Sturcz Annamária
osztályvezető

(1) 476 1100
Műszaki Szolgáltatási Osztály

Molnár József
osztályvezető

(1) 476 1100
Műszaki Infrastruktúra Osztály

Kecskeméti László
osztályvezető

(1) 476 1100
Ingatlan- és Műszergazdálkodási Osztály

Géczi Roland
osztályvezető

(1) 476 1100

 

 

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít