Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az Európai Parlament és az Európai Tanács 2006. december 18-án fogadta el a vegyi anyagok regisztrálását, értékelését, engedélyezését és korlátozását szabályozó 1907/2006/EK rendeletet. A REACH-nek (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals) nevezett jogszabály 2007. június 1-jén lépett hatályba, és rendelkezéseit az EU valamennyi tagállamában közvetlenül alkalmazni kell.

A rendelet elsődleges célja, hogy – a meglévő és az új anyagokat fokozatosan azonos, átfogó, de igen szigorú szabályok alá vonva – biztosítsa az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét, a fenntartható fejlődést, a versenyképesség és innováció fenntartása, javítása mellett. Az új szabályozás fontos alapelve, hogy nemcsak az anyagokról összegyűjtendő adatok dokumentálásáért, hanem az azok használatából, továbbadásából adódó kockázatok becsléséért is az ipar a felelős, sőt, a feladatok egy része, és így a felelősség is, kiterjed az egész szállítói láncra.

A szabályozás elemei közül az egyik legfontosabb a regisztrálás kötelezettsége, amely 2008. június 1-jétől főszabály szerint minden olyan gyártóra, importálóra vonatkozik, aki legalább évi 1 tonna mennyiségben gyárt vagy importál önmagában, keverékben vagy árucikkben előforduló anyagot. Az EU-ban csak regisztrált anyag gyártható, forgalmazható, az esetleges mentességeket figyelembe véve. A regisztrálás elmulasztása a piacról történő automatikus kizárást eredményezi.

A minden érintett anyagra külön elvégzendő regisztrációhoz az érintetteknek átfogó, vizsgálati adatokat és összefoglalókat is tartalmazó technikai dokumentációt kell összeállítania, amelyben a szükséges információk és vizsgálatok köre a mennyiség (legalább 1, 10, 100 vagy 1000 tonna/év) függvényében bővül, továbbá 10 tonna felett a regisztrálónak kémiai biztonsági jelentést is kell készítenie.

A regisztrációs folyamat fontos eleme az adatmegosztás, amely a vizsgálatok számát és költségeit hivatott csökkenteni.

Az értékelés hatósági feladat, amely egyrészről formai ellenőrzést, másrészről az anyagra vonatkozó adatok kiértékelését jelenti. Az értékelés eredménye alapján – szükség szerint – az adott anyag engedélyezési vagy korlátozási eljárás alá vonható.

Az engedélyezés fő céljai, hogy biztosítsa az egyes anyagokból eredő kockázatok megfelelő ellenőrzését és elősegítse az ún. különös aggodalomra okot adó anyagok biztonságosabb anyagokkal történő felváltását, helyettesítését. Az engedélyköteles anyagok listája folyamatosan bővül és a listán szereplő anyagokat az ún. lejárati időn túl csak külön engedély birtokában lehet gyártani, forgalomba hozni vagy felhasználni, az esetleges mentességeket figyelembe véve.

A korlátozások célja, hogy azon anyagok esetén, amelyeknél a gyártás, felhasználás és/vagy a forgalmazás egészségügyi, környezeti kockázatai azt indokolják, a szükséges mértékig korlátozásokat vezetnek be.

A rendelet létrehozta az Európai Vegyianyag-ügynökséget (ECHA) is, amely egy független európai hivatal, és – többek között – ellátja a REACH-csel összefüggő technikai és adminisztratív feladatokat. Ezzel együtt valamennyi tagállamban létrehoztak egy ún. kompetens hatóságot, amely ellátja a jogszabállyal kapcsolatos tagállami feladatokat, valamint egy információs szolgálatot, amely az érintetteknek ad ingyenes tájékoztatást a kötelezettségeikről. Magyarországon ezeket a feladatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztálya látja el.

A REACH rendelettel kapcsolatos bővebb információk a honlapunkon és az ECHA honlapján
( www.echa.europa.eu ) találhatóak.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít