Könnyű kezelés

 • Nagyítás 100%
 • Betűméret 100%
 • Sorköz 100%
 • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az Európai Bizottság 2022. december 19-én közzétette javaslatát a vegyi anyagok osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK (CLP) rendelet felülvizsgálatára vonatkozóan. A felülvizsgálat az EU-s vegyianyag stratégia célkitűzéseinek megvalósítására, és a vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályokat érintő alkalmassági vizsgálatok (úgynevezett ’Fitness Checks’) során azonosított aggályok kezelésére korlátozódott, és figyelembe veszi a CLP módosításainak az emberi egészség és a környezet védelmére, valamint a belső piac működésére gyakorolt lehetséges hatásainak alapos értékelését.

A felülvizsgálat kapcsán a hatóságokkal, uniós ügynökségekkel, cégekkel és ipari szövetségekkel, nem kormányzati és más szervezetekkel folytatott konzultációk alapján készült hatásvizsgálat, így a CLP rendelet hatályos verziójának elemzése és az érdekelt felek észrevételei alapján született meg a lehetséges intézkedések átfogó listája. A Bizottság a hatásvizsgálat eredményei alapján választotta ki a legjobbnak ítélt szakpolitikai lehetőségeket, hogy azok a lehető legnagyobb egészségügyi és környezeti haszonnal járjanak, korlátozott negatív gazdasági hatások mellett.

A felülvizsgálat a következő főbb elemeket foglalja magában:

A módosítások első csoportja olyan intézkedésekből áll, amelyek célja a vegyi anyagok jelentette veszélyek átfogó azonosításának és osztályozásának biztosítása.

 • A felhatalmazáson alapuló jogi aktussal bevezetendő új veszélyességi osztályokat érintő harmonizált osztályozás prioritást élvez majd: ezek az endokrin rendszert károsító (ED), perzisztens, bioakkumulatív és toxikus (PBT), nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB), perzisztens, mobilis és mérgező (PMT), nagyon perzisztens és nagyon mobilis (vPvM) veszélyességi osztályok.
 • A Bizottságnak több harmonizált osztályozási és címkézési dosszié finanszírozására, valamint ilyen dossziék benyújtásának kezdeményezésére is lesz lehetősége.
 • Javul az anyagok osztályozása:
 • Megismerhetővé válnak az ugyanazon anyagokra az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) felé bejelentett osztályozásokban mutatkozó eltérések okai.
 • Nyilvánossá válik a bejelentők listája.
 • Fontos követelmény lesz a bejelentések frissítése is.

A tervezett intézkedések hozzájárulnak továbbá az átláthatóság további javításához, és növelik a harmonizált osztályozási és címkézési (CLH) javaslatok kiszámíthatóságát is.

A második módosításcsomag a veszélyekkel kapcsolatos kommunikáció javítását szolgáló, egymást kiegészítő intézkedésekből áll.

 • Kötelező formai előírások kerülnek bevezetésre a címkék vonatkozásában.
 • A vegyi anyagok újratölthető tartályokban történő értékesítése a kevésbé súlyos veszélyeket hordozó anyagokra korlátozódik majd.
 • Létrejönnek a digitális címkézés általános keretei.
 • A kihajtható címkék szélesebb körű használata válik megengedetté.
 • További mentességek kerülnek bevezetésre a fogyasztóknak szánt, ömlesztett formában, például üzemanyagként és igen kis kiszerelésben, például íróeszközökben értékesített vegyi anyagok esetében.

Végül, a módosítások harmadik csoportja a CLP-rendelkezések hiányosságainak és bizonytalanságainak kezelését érinti.

 • Rendelkezések kerülnek bevezetésre a távértékesítésre vonatkozóan, beleértve az online értékesítést is, és egyértelműen tisztázzák az összes érintett szereplő felelősségeit.
 • Az online piacterek szolgáltatói úgy alakíthatják ki online felületeiket, hogy a szállítók eleget tehessenek a termékbiztonsági tájékoztatással kapcsolatos kötelezettségeiknek.
 • Pontosításra kerülnek a méregközpontok felé történő bejelentésre vonatkozó rendelkezések.

A felülvizsgálat folyamatának következő lépéseiben a tervezetet rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell jóváhagynia.

További információk:

Az Európai Bizottság CLP rendelet felülvizsgálatáról szóló weboldala

Az EU vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiája

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít