nnk emblema logo

Központi elérhetőség

kozbeszerzes@nnk.gov.hu

Közbeszerzési információk

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket, az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatokat, a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, valamint az éves statisztikai összegezést a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján - közzéteszi. A szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie.

2019. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása

2019. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv

A mai nappal (2017. november 18.) megjelent az alábbi közbeszerzési hirdetmény:

„Adásvételi szerződés alapján Számítógéprendszer szállítása, telepítése és üzembehelyezése az „EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 Az egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”, az „EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 Komplex népegészségügyi szűrések”, az „EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fej-lesztése”, és az „EFOP-1.9.6-16-2017-00001 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” azonosítószámú projektek keretében”

A fenti hirdetményhez tartozó dokumentumok letölthetők jelen portálról regisztráció, vagy a már regisztrált érdeklődők számára bejelentkezést követően!