nnk emblema logo

Központi elérhetőség

kozbeszerzes@nnk.gov.hu

Közbeszerzési információk

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket, az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatokat, a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, valamint az éves statisztikai összegezést a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján - közzéteszi. A szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie.

NNK 2020. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása

2019. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása

2019. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv

A mai nappal (2017. november 18.) megjelent az alábbi közbeszerzési hirdetmény:

„Adásvételi szerződés alapján Számítógéprendszer szállítása, telepítése és üzembehelyezése az „EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 Az egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”, az „EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 Komplex népegészségügyi szűrések”, az „EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fej-lesztése”, és az „EFOP-1.9.6-16-2017-00001 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” azonosítószámú projektek keretében”

A fenti hirdetményhez tartozó dokumentumok letölthetők jelen portálról regisztráció, vagy a már regisztrált érdeklődők számára bejelentkezést követően!