nnk emblema logo

Központi elérhetőség

kozbeszerzes@nnk.gov.hu

Közbeszerzési információk

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket, az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatokat, a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, valamint az éves statisztikai összegezést a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján - közzéteszi. A szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie.

NNK 2020. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása

2019. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása

2019. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv

az Országos Közegészségügyi Intézet, mint ajánlatkérő által megindított "KSH adatbázis beszerzés" tárgyú, a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlat felbontásakor.

Időpont: 2018. január 23., 11 óra
Helyszín: Országos Közegészségügyi Intézet, 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. "A" épület földszinti Főigazgatósági Titkárság
Jelenlévők: jelenléti ív szerint