nnk emblema logo

Központi elérhetőség

kozbeszerzes@nnk.gov.hu

Közbeszerzési információk

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket, az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatokat, a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, valamint az éves statisztikai összegezést a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján - közzéteszi. A szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie.

NNK 2020. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása

2019. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása

2019. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv

Jelen közbeszerzés legfőbb feladata az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 számú, Komplex népegészségügyi szűrések elnevezésű kiemelt projekt keretében (erőforrás: kutatásszervező, lebonyolító K 2) a magyarországi HPV prevalencia elemzésére lehetőséget adó reprezentatív szűrővizsgálat megvalósítása és specifikus adatbázis létrehozása, melynek alapján tanulmány készíthető a magas rizikójú HPV genotípusok fertőzöttsége prevalenciájának korspecifikus és területi eloszlásának bemutatására a 25-65 év közötti nők körében.

„A HPV prevalencia feltérképezése (populáció- alapú országos felmérés)” című, beavatkozással nem járó vizsgálatot az ETT TUKEB a 2016. december 14-én kelt 61407-2/2016/EKU sz. határozatával szakmailag és etikailag engedélyezte.

A fenti tárgyú közbeszerzési dokumentumok letölthetők jelen portálról regisztráció, vagy a már regisztrált érdeklődők számára bejelentkezést követően!