nnk emblema logo

Központi elérhetőség

kozbeszerzes@nnk.gov.hu

Közbeszerzési információk

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket, az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatokat, a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, valamint az éves statisztikai összegezést a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján - közzéteszi. A szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie.

2019. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása

2019. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv

Jelen közbeszerzés legfőbb feladata az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 számú, Komplex népegészségügyi szűrések elnevezésű kiemelt projekt keretében (erőforrás: kutatásszervező, lebonyolító K 2) a magyarországi HPV prevalencia elemzésére lehetőséget adó reprezentatív szűrővizsgálat megvalósítása és specifikus adatbázis létrehozása, melynek alapján tanulmány készíthető a magas rizikójú HPV genotípusok fertőzöttsége prevalenciájának korspecifikus és területi eloszlásának bemutatására a 25-65 év közötti nők körében.

„A HPV prevalencia feltérképezése (populáció- alapú országos felmérés)” című, beavatkozással nem járó vizsgálatot az ETT TUKEB a 2016. december 14-én kelt 61407-2/2016/EKU sz. határozatával szakmailag és etikailag engedélyezte.

A fenti tárgyú közbeszerzési dokumentumok letölthetők jelen portálról regisztráció, vagy a már regisztrált érdeklődők számára bejelentkezést követően!