nnk emblema logo

Központi elérhetőség

kozbeszerzes@nnk.gov.hu

Közbeszerzési információk

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket, az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatokat, a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, valamint az éves statisztikai összegezést a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján - közzéteszi. A szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie.

NNK 2020. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása

2019. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása

2019. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ajánlatérő által indított „2017. évi oltóanyagok beszerzése adásvételi szerződés keretében - tárgyú eredménytelen 2.,3.,7. részekre vonatkozó megismételt eljárás 2018. évben” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  98.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő  az eljárás megkezdése napján közzéteszi a Közbeszerzési Hatóságnak megküldött minden dokumentumot valamint a közbeszerzési dokumentumokat szíves tájékoztatás céljából.

A fenti tárgyú közbeszerzési dokumentumok letölthetők jelen portálról regisztráció, vagy a már regisztrált érdeklődők számára bejelentkezést követően!