nnk emblema logo

Központi elérhetőség

kozbeszerzes@nnk.gov.hu

Közbeszerzési információk

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket, az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatokat, a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, valamint az éves statisztikai összegezést a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján - közzéteszi. A szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie.

NNK 2020. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása

2019. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása

2019. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv

Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattételi felhívást a mai napon megküldte. 

A Kbt. 113. § (2) bekezdése szerint az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

A fenti tárgyú közbeszerzési eljáráshoz tartozó ajánlattételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok letölthetők jelen portálról regisztráció, vagy a már regisztrált érdeklődők számára bejelentkezést követően!